Inhoud boek

Voorwoord
5

Deel 1: De Kerstvloed van 1717, een historische analyse
7

Inleiding
8
1. Water in het gewest Groningen, vriend en vijand
11
2. De stormvloeden van 1570 en 1686
22
3. De Kerstvloed van 1717
29
4. Nasleep en herstel
40
5. De Kerstvloed in historisch perspectief
48
6. Opstand en een nieuw begin
56

Achtergrondinformatie
I
Dijkbouw
II
Waterbeheer: dijkrechten, zijlvest en waterschappen
III
Oorzaken van de Kerstvloed
V
De rol van het provinciebestuur in het waterbeheer
VI
De rol van het provinciebestuur in het dijkbeheer
IX
Wat is een ramp
X
Veranderingen in het niveau van de zeespiegel en waterbeheer
XX
Slachtoffers
XIV
Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s
XVII

Deel 2: Zwerftochten langs de grenzen van de Kerstvloed
59

Inleiding
60
1. Appingedam en omgeving, verleden en heden (04-03-2013)
63
2. Lijdend landschap langs de Eems-Dollard (05-03-2013) .
71
3. Onder de klokslag van Niehove (26-11-2013)
4. Humsterland-Middag, langs wierden in oeroud cultuurland (11-03-2014)
84
5. Doopsgezinde pioniers in de Ruigewaard (24-10-2014)
91
6. Saaksum aan het Reitdiep (13-03-2015)
98
7. In het veen achter Marum (07-05-2015)
104
8. Bierum, Godlinze en Spijk in de schaduw van de ‘oude dijk’ (12-08-2015)
111
9. Warffum – Wierhuizen, de ‘oude dijk’, langs maren en kolken (15-09-2015)
119
10.’t Zandt – Oosternieland, kloostervoorwerken in de Fiveldelta (12-10-2015) .
127
11.Usquert en Uithuizen, oude en nieuwe heerden (03-06-2016)
134
12.Uithuizermeeden, het ‘olderliek stee’ (04-06-2016)
143
13.De Marne, zwaar getroffen (12-05-2017) .
152

Epiloog
161
Geraadpleegde bronnen en literatuur
163
Verantwoording overige geraadpleegde bronnen
167
Noten
168
Illustratieverantwoording .
171


BTW-nr NL005535797B01 - Kvk 02035901 - Privacybeleid - Contact